Blog

stabilizacja gruntu cementem

Kiedy stosuje się stabilizację kruszyw cementem?

Stabilizacja cementem umożliwia budowanie na niestabilnym podłożu, jednocześnie poprawiając wytrzymałość materiału gruntowego na obciążenia. Stabilizację cementem można również stosować w gruntach torfowych lub w miejscach, gdzie brakuje stabilnego kruszywa naturalnego pod elastyczne nawierzchnie. Wykorzystuje się ją również podczas budowy dróg.

Czytaj więcej...

wylewanie betonu

Jakiego betonu używa się do budowy domów?

Do budowy domu klasyczną mokrą metodą zwykle używany jest beton. Z definicji wiadomo, że jest to mieszanina cementu, kruszcu i wody, czasem wzbogacona różnymi dodatkami i domieszkami, celem nadania jej określonych cech użytkowych. Jakiego betonu używa się do budowy domu?

Czytaj więcej...

zaprawa cementowa

Jakie są różnice między betonem a cementem?

Cement i beton to bardzo popularne określenia wykorzystywane w budownictwie. Jednak jaka jest różnica między nimi?

Czytaj więcej...