Jakie są różnice między betonem a cementem?

Cement i beton to bardzo popularne określenia wykorzystywane w budownictwie. Jednak jaka jest różnica między nimi?

Beton a cement – różnice

Budownictwo wykorzystuje rozmaite materiały. Wciąż jednak beton i cement są bezsprzecznie najczęściej wykorzystywanymi. Różnica między nimi jest zasadnicza. Cement jest składową betonu, więc jest półfabrykatem, od którego zależna jest jakość i trwałość mieszanki. Beton to z kolei gotowy produkt, który zamówimy Przedsiębiorstwo transportowo-sprzętowe Szczepan Stopa. Beton konstrukcyjny wykorzystywany m.in. do wznoszenia konstrukcji, tworzenia fundamentów, stropów czy schodów. Odmiana, określana jako beton architektoniczny, jest materiałem ozdobnym służącym do wykańczania pomieszczeń. Zastosowanie samego cementu mija się z celem, ponieważ najlepsze efekty uzyskiwane są poprzez łączenie go w odpowiedniej proporcji np. z piaskiem.

Cechy betonu i rodzaje cementu

Wyróżnia się kilka rodzajów cementu. CEM I tzw. portlandzki, który jest powszechnie stosowany. CEM II, czyli wieloskładnikowy portlandzki. Kolejny to CEM III, czyli hutniczy. Kolejnym jest CEM IV tj. pucolanowy, a także CEM V wieloskładnikowy. Przeznaczenie jest różne: od budownictwa ogólnego, przez drogowe, przemysłowe, po specjalistyczne jak hydrotechniczne oraz wodno-inżynieryjne. Prawdziwe jego właściwości ujawniają się po odpowiednim zmieszaniu z kruszywami. W zależności od tego, jakiego rodzaju kruszywa doda się do cementu, uzyskuje się innej klasy beton. Lekki powstaje poprzez dodanie wapieni, pumeksu lub żużlu. Wykorzystywany jest do budowy drobnych elementów oraz średnich części murowych i stropowych. Jego gęstość mieści się w przedziale 800-2000 kg/m3. Powyżej tej wartości, tj. w zakresie 2000-2600 kg/m3 mieści się tzw. Zwykły, którego podstawą są kruszywa łamane jak żwir lub piasek. Znajduje zastosowanie do betonowych i żelbetonowych konstrukcji. Powyższej wartości 2600kg/m3 jest beton ciężki, zawierający kruszywa barytowe i manganowe.