Beton mrozoodporny – produkcja i dostawa prosto do klienta


plac budowyZajmujemy się produkcją betonu mrozoodpornego, charakteryzującego się niskim współczynnikiem wodno-cementowym. Dostarczamy go na obszarze województwa małopolskiego. Stosujemy odpowiednią ilość mieszanki napowietrzającej, aby uzyskać pożądane właściwości betonu. Zyskuje on dzięki temu właściwą strukturę. Podczas produkcji betonu mrozoodpornego zwracamy szczególną uwagę na:

  • rodzaj cementu,
  • rodzaj dodatków mineralnych,
  • uziarnienie stosowanego kruszywa,
  • temperaturę mieszanki.

Produkujemy materiał zgodnie z Państwa wymaganiami, dostarczając beton mrozoodporny do konkretnych zastosowań.

Obecnie oferujemy beton mrozoodporny o zawartości powietrza od 3,5% do 5,5% oraz od 4,5% do 6,5%. Pierwszy rodzaj polecamy do stosowania w miejscach, gdzie materiał będzie narażony bezpośrednio na czynniki atmosferyczne, drugi zaś w miejscach, gdzie będzie narażony na stały dostęp wody przed zamarznięciem.

Dostarczamy beton mrozoodporny w czterech klasach ekspozycji wywołanych agresją mrozową:

  • XF1 – przeznaczony do środowisk o umiarkowanym nasyceniu wodą. Stosuje się go do budowy pionowych powierzchni narażonych na deszcz i zamarzanie,
  • XF2 – przeznaczony do środowisk o umiarkowanym nasyceniu wodą ze środkami do odladzania. Wykorzystuje się go w powierzchniach pionowych i drogach,
  • XF3 – przeznaczony do środowisk o silnym nasyceniu wodą bez środków odladzających,
  • XF4 – przeznaczony do środowisk o silnym nasyceniu wodą ze środkami odladzającymi. Stosuje się go w budowie jezdni, mostów, oraz powierzchni narażonych na działanie aerozoli ze środkami odladzającymi.