Kiedy stosuje się stabilizację kruszyw cementem?

Stabilizacja cementem umożliwia budowanie na niestabilnym podłożu, jednocześnie poprawiając wytrzymałość materiału gruntowego na obciążenia. Stabilizację cementem można również stosować w gruntach torfowych lub w miejscach, gdzie brakuje stabilnego kruszywa naturalnego pod elastyczne nawierzchnie. Wykorzystuje się ją również podczas budowy dróg.

Stabilizacja cementem jest stosowana głównie w budownictwie drogowym

Głównym celem tego procesu jest zwiększenie wytrzymałości materiałów podbudowy i nasypów drogowych. Ponadto stabilizację cementem można wykorzystać do zwiększenia wytrzymałości poboczy i kontrolowania ruchów skarp. Nasypy drogowe i pobocza, które zostały zbudowane z gruntu wypełniającego, można również wzmocnić w ten sposób. Ponadto stabilizację cementem można stosować na zboczach na dnie rowów lub na zboczach, na których wystąpiła erozja.

Podbudowa to warstwa gruntu znajdująca się pod drogą lub inną nawierzchnią. Podłoże jest zwykle zbudowane z materiałów ziarnistych (np. kamieni i piasku) i może być stabilizowane cementem w celu zwiększenia trwałości nawierzchni. Proces stabilizacji cementem polega na wymieszaniu cementu z materiałem ziarnistym przed umieszczeniem go w jezdni. Stabilizacja gruntu cementem to skuteczny sposób na uzyskanie trwalszych dróg, pod warunkiem, że jest wykonywana przez osobę doświadczoną. Zagęszczanie gruntu zwiększa gęstość wszystkich materiałów, ale nie zmienia ich wytrzymałości ani stabilności.

Co musisz jeszcze wiedzieć o stabilizacji cementem?

Prawidłowo stosowana stabilizacja cementem może zwiększyć nośność i ograniczyć pęknięcia, koleiny i inne uszkodzenia nawierzchni, które z czasem pojawiają się w wyniku intensywnego ruchu drogowego. Stabilizacja poprawia również odwadnianie poprzez zmniejszenie przestrzeni porowej w kruszywie lub cząstkach gruntu. Stabilizacja gruntu za pomocą cementu jest szczególnie przydatna w przypadku warstw podbudowy (podstawy), ponieważ są one zazwyczaj wykonane z materiału ziarnistego (kamienia lub piasku).