Najczęściej stosowane domieszki do betonu

Domieszki do betonu to substancje, które dodawane są podczas produkcji mieszanki betonowej w ilości nieprzekraczającej 5% masy cementu. Celem jest zmodyfikowanie właściwości zarówno mieszanki, jak i stwardniałego betonu. Domieszkami są rozmaite substancje organiczne i nieorganiczne. Mogą one modyfikować jedną lub więcej cech.

Różne grupy domieszek do betonu

Domieszek do betonu jest wiele, jednak można podzielić je na kilka podstawowych grup:

  • domieszki uplastyczniające,
  • domieszki upłynniające,
  • domieszki zwiększające więźliwość wody,
  • domieszki przyspieszające wiązanie i twardnienie,
  • domieszki napowietrzające,
  • domieszki opóźniające wiązanie,
  • domieszki uszczelniające.

Czym się charakteryzują wybrane domieszki do betonu?

Jak już zostało wspomniane, wyróżniamy wiele typów domieszek. Warto jednak przyjrzeć się nieco bliżej kilku z nich. Przykładowo, nasza firma zapewnia m.in. beton towarowy w Bochni i okolicach. Wyróżnia się on plastycznością i wytrzymałością na ściskanie. Jest to wynik zastosowania domieszki zmniejszającej ilość wody w betonie. Znajduje ona zastosowanie również w betonie drogowym i posadzkowym.

Beton natryskowy i samozagęszczalny powstaje z zastosowaniem domieszek redukujących ilość wody w betonie. Dzięki temu mieszanka betonowa upłynnia się, porowatość betonu jest mała, a twardość i wytrzymałość wysokie.

Beton używany do budowy mostów czy nawierzchni produkowany jest z zastosowaniem domieszek napowietrzających. Dzięki temu masa betonowa rozprowadzana jest równomiernie i nie powstają w niej pęcherzyki powietrza. Beton jest mrozoodporny i mniej nasiąkliwy. Domieszki zwiększające więźliwość wody w betonie stosowane są np. w betonie posadzkowym. Z kolei beton architektoniczny wymaga zastosowania domieszek opóźniających wiązanie.