Jakie wymagania musi spełniać beton drogowy?

Z uwagi na specyficzne zastosowanie betonu drogowego, musi on wykazywać szczególne właściwości. Wykorzystywany jest on bowiem do budowy nawierzchni – od dróg gminnych po autostrady – ale także do przygotowywania podjazdów, chodników oraz parkingów. Realizacja konstrukcji drogowych wymaga, by cechowała je wyjątkowa trwałość i stabilność, wysoka odporność na zmiany temperatury oraz wilgoć. Bezpieczeństwo użytkowania zależy również od ich wytrzymałości na ściskanie. Przyjrzyjmy się więc bliżej parametrom, jakie musi mieć beton drogowy, by mógł służyć do budowy solidnej nawierzchni.

Charakterystyka betonu drogowego

Wysokiej jakości mieszanki betonowe do budowy dróg nie mają problemów ze spełnieniem wymagań Ogólnej Specyfikacji Technicznej GDDKiA. Wśród ich parametrów należy wymienić przede wszystkim:

  • wytrzymałość na ściskanie klasy C30/37 lub C35/45
  • wodoszczelność W8
  • mrozoodporność powyżej F100
  • nasiąkliwość poniżej 5%
  • odporność na substancje odladzające
  • odporność na ścieranie

W przypadku konstrukcji drogowych, które siłą rzeczy są narażone na działanie czynników atmosferycznych, nie ma miejsca na kompromisy. Prawidłowo wykonana nawierzchnia powinna służyć przez co najmniej 50 lat. Droga, która zbudowana jest z betonu słabszej jakości, nie wytrzymuje niskich temperatur w zimie i działania środków odladzających – powierzchnia szybko zaczyna się łuszczyć i pękać. Jednak zdecydowanie największą bolączką kierowców są koleiny – powstają one wtedy, gdy beton nie jest w stanie wytrzymać długotrwałego obciążenia pojazdów lub podczas upalnej pogody.

Wykorzystanie betonu drogowego umożliwia intensywną eksploatację drogi przez wiele lat. Warto dodać, że zużyta nawierzchnia nadaje się do ponownego użycia jako kruszywo do betonu, co łączy się z troską o środowisko naturalne.