Czym charakteryzuje się beton mostowy?

Beton mostowy, który stosowany jest do budowy mostów, wiaduktów, tuneli, estakad, kładek pieszojezdnych, przejść podziemnych i nadziemnych oraz konstrukcji oporowych, musi spełniać naprawdę wysokie wymagania. Aby zbudować trwałą i bezwzględnie bezpieczną konstrukcję, należy wykorzystywać mieszankę o wyjątkowych parametrach jakościowych. Przyjrzyjmy się, jakie są specyficzne cechy betonu mostowego.

Jaką odporność wykazuje beton mostowy?

Do budowy mostów wykorzystuje się beton towarowy o klasie C30/37. Jest on odporny na:

 • mróz i sól przeciwdziałającą oblodzeniu
 • gromadzącą się wodę, także wodę pod ciśnieniem
 • korozję
 • ścieranie
 • zginanie
 • duży nacisk przejeżdżających samochodów
 • dzienną i roczną zmianę temperatur

Jakie są cechy betonu mostowego?

Ten wytrzymały materiał produkowany jest ze szczególną precyzją, by mógł uzyskać o wiele lepsze właściwości niż zwykły beton. Beton mostowy podlega kontroli laboratoryjnej zarówno w trakcie mieszania na węźle betoniarskim, jak i w miejscu wbudowania. Do najważniejszych parametrów technicznych należy zaliczyć:

 • stosunek wody do cementu poniżej 0,5
 • mrozoodporność minimum F150
 • zawartość powietrza pomiędzy 3,5 a 6,5%
 • wodoszczelność powyżej W8
 • nasiąkliwość do 5%
 • wytrzymałość na nacisk powyżej 30mPa

Beton mostowy jest mieszanką cementu portlandzkiego, piasku, wody i kruszyw łamanych, które są odpowiednio mrozoodporne i wodoszczelne. Aby materiał ten spełniał swoje wyjątkowe zadania, w jego skład wchodzą także domieszki upłynniające i napowietrzające, jeśli beton ma zostać użyty do budowy konstrukcji narażonych na działanie mrozu i substancji odladzających. W przypadku, gdy transport betonu będzie stosunkowo długi lub gdy beton będzie podawany w wysokiej temperaturze, do mieszanki dodaje się także środki opóźniające wiązanie.